-->

Ανθρώπινο Δυναμικό

Σημαντικό και αναπόσπαστο στοιχείο της επιτυχίας του ομίλου SYNLAB είναι το Ανθρώπινο Δυναμικό του.

Σε ένα ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η SYNLAB δίνει έμφαση στην ανάπτυξη του προσωπικού του, με στόχο να αισθάνονται υπερήφανοι που είναι μέλη της οικογένειας της SYNLAB.

Για την επίτευξη του στόχου ο Όμιλος:

 Επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση του Ανθρωπίνου Δυναμικού
 Εξελίσσει τα συστήματα αξιολόγησης προκειμένου να βελτιωθεί η επαγγελματική απόδοση και ανάπτυξη των εργαζομένων και τα συνδέει άμεσα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με την επαγγελματική τους εξέλιξη και ανάπτυξη στην εταιρεία
 Βελτιώνει τα συστήματα παροχών και κινήτρων
 Προωθεί και καλλιεργεί την ομαδική εργασία και τη συνεργασία

Από τη συλλογή και τη συγκέντρωση των δειγμάτων, την εργαστηριακή ανάλυση, έως και τη μηχανογραφημένη διαχείριση αναφορών: καθημερινά δεκάδες επαγγελματίες βασίζονται στη SYNLAB για την εγγύηση του επαγγελματισμού, της αξιοπιστίας και της ικανότητας σε όλες τις ευαίσθητες εργασιακές φάσεις όπως και για το ευρύ φάσμα αναλύσεων που διαθέτει.

H SYNLAB, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της. Είναι σταθερά προσηλωμένη στην διαρκή ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων με σκοπό την πληρέστερη εκπαίδευση του ανθρώπινου κεφαλαίου της.

Η εκπαίδευση αρχίζει από την ημέρα ένταξης των εργαζομένων στην εταιρεία και συνεχίζεται ανά τακτά διαστήματα σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας τους με τον όμιλο. Βασική πηγή διαμόρφωσης των εκπαιδευτικών αναγκών αποτελεί η ετήσια αξιολόγηση του προσωπικού. Με το πέρας της αξιολόγησης, ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός της ετήσιας εκπαίδευσης αφού έχουν καταγραφεί και οι ανάγκες που πηγάζουν από στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας.

Η εκπαίδευση μπορεί να είναι ενδοεπιχειρησιακή ή εξωεπιχειρησιακή ανάλογα με την θεματολογία και πάντα εστιάζει στην βελτιστοποίηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων, με σκοπό την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων μέσα από την συλλογική προσπάθεια.